Oldalhasználati feltételek

Oldalhasználati feltételek


Tájékoztatjuk, hogy a jelen Oldalhasználati feltételekben foglaltakat a Fines Finium Studio Kft. https://ffstudio.hu/hu honlapjára (a továbbiakban: Honlap) történő látogatásával, a Honlap használatával elfogadja.

1. A Honlap tulajdonosa

Cégnév: Fines Finium Studio Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: Fines Finium Studio Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. D. ép. I. em. 150.
Fióktelep: 9100 Tét, Szabadság utca 33.
Cégjegyzékszám: 01-09-983203
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Adószám: 23895632-1-43
Tárhelyszolgáltató neve: Trust-IT Kft. (székhely: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28. A. lház. 3. em. 1.), e-mail címe: info@trustit.hu
E-mail cím: iroda@ffstudio.hu
Képviseli: Agg Dániel ügyvezető
A Fines Finium Studio Kft.-t a Magyar Építész Kamara a C-1-727 azonosító szám alatt tartja nyilván.
a továbbiakban: Fines Finium Studio építésziroda

2. Honlap célja

A Honlap célja, hogy a Honlapra látogató megismerje a Fines Finium Studio építésziroda ún. digitális névjegykártyáját, azaz tájékoztatást kapjon a Fines Finium Studio építészirodáról, annak munkájáról, referenciáiról és azokról a szolgáltatásokról, amellyel felkeresheti Fines Finium Studio építészirodát, vagy a Honlapon megjelölt bizonyos szolgáltatásokat a Honlapon keresztül igénybe vegyen.

3. Szerzői jog

A Honlap a Fines Finium Studio építésziroda saját fejlesztésű egyedi alkotása, a Honlap és az azon található minden tartalom, blog, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás (mű) szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak, illetve állhatnak. A Honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és/vagy feljogosított használója a Fines Finium Studio építésziroda. 

A Honlap látogatója jogosult rendeltetésszerűen - a Honlap célja szerint - használni a Honlapot, de a Honlap rendeltetésszerű használatát meghaladó bármely módon történő felhasználására csak és kizárólag a Fines Finium Studio építészirodától előzetesen, írásban megadott engedély alapján jogosult a látogató.

Tilos a Honlap tartalmát saját célból, különösen bármilyen jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási, illetve kereskedelmi célból használni.

A Honlapon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika - a Honlapra látogatónak a Honlap rendeltetésszerű használat esetén kívüli – használata, felhasználása kizárólag a Fines Finium Studio építésziroda előzetes, írásbeli engedélyével és akár a Fines Finium Studio építésziroda döntése alapján külön díjazás ellenében lehetséges. A Fines Finium Studio építésziroda a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatban vagy erre irányuló megállapodásban mond le, ilyen nyilatkozat vagy megállapodás hiányában a Fines Finium Studio építésziroda díjazásra jogosult.
A Fines Finium Studio építésziroda felhívja a Honlapra látogató figyelmét, hogy a Honlapon található referenciaként szereplő tartalmak tekintetében az engedélykérés az ott feltüntetett tervezőktől, vállalkozóktól is szükséges, annak anyagi és minden egyéb vonzatának tekintetében tőlük is előzetes írásbeli jóváhagyás szükséges és ez semmilyen körülmények között nem kerülhető meg.
A Honlap jogosulatlan felhasználása büntető és polgári jogi következményeket vonhat maga után. A Fines Finium Studio építésziroda jogosult a jogsértővel szemben törvényes eszközökkel fellépni és különösen, de nem kizárólag a jogsértő magatartás abbahagyását kérni, jogi úton igényét érvényesíteni, valamint a kárának megtérítését kérni. Ezen kívül Fines Finium Studio építésziroda a Honlap bármely tartalmának jogosulatlan felhasználása, vagy azzal való visszaélés esetén jogosult jogsértésenként 200.000,-Ft kötbért érvényesíteni a jogsértővel szemben, melynek megfizetésére a jogosulatlan felhasználó a Fines Finium Studio építésziroda írásbeli felszólításában meghatározott határidőben köteles eleget tenni.

4. Felelősség

Tájékoztatjuk, hogy a Fines Finium Studio építésziroda a Honlapon található valamennyi tartalmat, információkat, bármely adatot, képet, videót, egyéb anyagokat jóhiszeműen helyezett el a Honlapon és kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak. 

A Fines Finium Studio építésziroda kizárja a felelősségét a Honlapon elhelyezett információk, adatok, képek, videók vagy bármely anyag tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.

A Fines Finium Studio építésziroda nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Honlapjára történő belépésből vagy a Honlap használatából, vagy a Honlapon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. 

A Honlapra látogató tudomással bír arról, hogy a Honlapot és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe. A Honlap látogatója kizárólagosan felel az általa a Honlapon történő szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok általa történő jogszerű felhasználásáért.

Fines Finium Studio építésziroda nem vállal felelősséget azért, ha a Honlap technikai okokból időszakosan vagy átmenetileg nem érhető el. A Honlap látogatója tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Fines Finium Studio építészirodán kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Fines Finium Studio építésziroda a jelen bekezdésben meghatározottak okán felmerülő hibáért, kárért mindennemű felelősségét kizárja, úgy ahogyan azért is, ha a Honlap látogatójának az internetkapcsolata vagy informatikai eszköze, böngészője nem megfelelő a Honlap használatához.

5. Záró rendelkezések

Fines Finium Studio építésziroda tájékoztatja a Honlapra látogatót, hogy a Honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz, szolgáltatókhoz, közösségi oldalakhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelése alatt állnak, így arra Fines Finium Studio építészirodának nincs ráhatása. A kapcsolódó weboldalakhoz csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget ezekért a weboldalakért, szolgáltatókért, vagy az azokon elhelyezett információkért, tartalmakért.

Fines Finium Studio építésziroda fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át. Jelen Oldalhasználati feltételeket a Fines Finium Studio építésziroda jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, ezért kérjük a hatályos feltételekről mindig tájékozódjanak a Honlapon.

A Honlap és a Honlapon keresztül történő adatkezelési műveletekről az Adatkezelési tájékoztatóban adunk részletes tájékoztatást. A Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szerződési feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) szabályozzuk. Felhívjuk a figyelmet a fent megnevezett dokumentumok áttanulmányozására is.

Budapest, 2021. december 4.

Fines Finium Studio Kft.