Épület tervezése és építése

A Fines Finium Studio Megbízóinak épített környezetét kívánja jobbá tenni, velük szoros együttműködésben. Ennek során a kiemelkedő végeredmény eléréséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalmi viszony. Erre, és a személyes kapcsolattartásra nagy hangsúlyt fektetünk. Az eddig összegyűlt és folyamatosan bővülő ismereteinkkel, szaktudásunkkal, szakembereink tevékeny közreműködésével így tudunk csak valódi, személyre szabott megoldásokat javasolni, legyen szó korszerűségről, versenyképességről, vagy költséghatékonyságról. Ismereteink nem korlátozódnak az építészeti-belsőépítészeti tervezésre, hanem jogi, szakági tervezési és kivitelezési tapasztalatainkra építve, a partner cégeink teljes működését figyelembe véve állítjuk össze javaslatainkat, fogalmazzuk meg tanácsainkat. Ennek pontos menetét az alábbiakban foglaltuk össze:

A projektelőkészítés fázisai

1. Konzultáció   
A konzultáción megismerjük egymást, miközben részletesen átbeszéljük az igényeket, és minden lényegesnek tartott szempontot.

2. Ajánlatadás és megállapodás   
A rögzített igények és lényegesnek tartott szempontok alapján ajánlatot adunk és megállapodunk.

3. Műszaki tanácsadás   
Már vásárlás előtt segítünk a megfelelő ingatlan kiválasztásában, hogy az szabályozási, műszaki, funkcionális és anyagi szempontból is biztosan megfelelő legyen.

4. Tanulmányterv készítése   
Egy összetettebb projektnél már az ingatlan megvásárlása előtt tisztázzuk a megfogalmazott elvárások megvalósíthatóságát, majd részletesebben is megvizsgáljuk a megtérülést és a fenntarthatóságot, mert a felkészültség anyagi előnyt jelent ügyfeleinknek.

 

Kérje Önre szabott árajánlatunkat!   
 

 

A tervezés fázisai

1. Konzultáció   
A konzultáción megismerjük egymást, miközben részletesen átbeszéljük az igényeket és minden lényegesnek tartott szempontot, valamint meggyőződünk az igények és lehetőségek összhangjáról.

2. Az előzetes tervezési program tisztázása és rögzítése   
Az első konzultáció keretei között nem tisztázott, vagy ott felmerült, még nyitva maradt kérdéseknek utánajárunk. Ennek eredményét egyeztetjük egymással, majd összeállítjuk az előzetes tervezési programot, ami alapján meghatározható a lefolytatandó eljárások fajtái, az azokhoz szükséges dokumentációk típusa, tartalma és részletezettsége. Ezek tisztázása szükséges az ajánlatadáshoz.

3. Ajánlatadás az előzetes tervezési program alapján a tervezésre   
A letisztázott előzetes tervezési program alapján tervezési fázisokra bontott ajánlatot adunk, ami a feladatba bevonni szükséges minden társtervező díját is magába foglalja.

4. Megállapodás   
Az ajánlat személyes átbeszélése után szerződést kötünk, amiben a felek által lényegesnek tartott minden elemet rögzítünk.

5. Értékteremtés a megállapodás betartásával   
Először is pontosan felmérjük a meglévő állapotot, majd szoros együttműködésben elkészítjük a vázlattervet, és ha kell, pontosítjuk, véglegesítjük a tervezési programot. A vázlatterv jóváhagyása után szükség szerint egyeztetünk az illetékes szakhatóságokkal, hatóságokkal, majd elkészítjük a lefolytatandó eljáráshoz benyújtandó dokumentációt. Beszerezzük a szükséges előzetes szakhatósági hozzájárulásokat, és megindítjuk a lefolytatandó eljárást, amely során közreműködünk annak sikeres lezárultáig. A tudomásulvétel, vagy építési engedély megszerzése, illetve jogerőre emelkedése után elkészítjük a Kivitelezési dokumentációt, amelyet szintén jóváhagyási terv és dokumentáció szakaszokra bontunk. Hogy minden a tervek szerint jó minőségben készüljön el, a kivitelezés során tervezői művezetést, vagy műszaki ellenőrzést biztosítunk, illetve közreműködünk a használatbavétel során.

Kérje Önre szabott árajánlatunkat!   
 

 

A tervezés és kivitelezés fázisai

1. Konzultáció   
A konzultáción megismerjük egymást, miközben részletesen átbeszéljük az igényeket és minden lényegesnek tartott szempontot, valamint meggyőződünk az igények és lehetőségek összhangjáról.

2. Az előzetes tervezési program tisztázása és rögzítése   
Az első konzultáció keretei között nem tisztázott, vagy ott felmerült, még nyitva maradt kérdéseknek utánajárunk. Ennek eredményét egyeztetjük egymással, majd összeállítjuk az előzetes tervezési programot, ami alapján meghatározható a lefolytatandó eljárások fajtái, az azokhoz szükséges dokumentációk típusa, tartalma és részletezettsége. Ezek tisztázása szükséges az ajánlatadáshoz.

3. Ajánlatadás az előzetes tervezési program alapján a tervezésre   
A letisztázott előzetes tervezési program alapján tervezési fázisokra bontott ajánlatot adunk, ami a feladatba bevonni szükséges minden társtervező díját is magába foglalja.

4. Megállapodás   
Az ajánlat személyes átbeszélése után szerződést kötünk, amiben a felek által lényegesnek tartott minden elemet rögzítünk.

5. Értékteremtés a megállapodás betartásával   
Először is pontosan felmérjük a meglévő állapotot, majd szoros együttműködésben elkészítjük a vázlattervet, és ha kell, pontosítjuk, véglegesítjük a tervezési programot. A vázlatterv jóváhagyása után szükség szerint egyeztetünk az illetékes szakhatóságokkal, hatóságokkal, majd elkészítjük a lefolytatandó eljáráshoz benyújtandó dokumentációt. Beszerezzük a szükséges előzetes szakhatósági hozzájárulásokat, és megindítjuk a lefolytatandó eljárást, amely során közreműködünk annak sikeres lezárultáig. A tudomásulvétel, vagy építési engedély megszerzése, illetve jogerőre emelkedése után elkészítjük a Kivitelezési dokumentációt, amelyet szintén jóváhagyási terv és dokumentáció szakaszokra bontunk. Hogy minden a tervek szerint jó minőségben készüljön el, a kivitelezés során tervezői művezetést, vagy műszaki ellenőrzést biztosítunk, illetve közreműködünk a használatbavétel során.

6. Konzultáció   
Megismerik kivitelező partnerünket is, akivel kiegészülve újra átbeszéljük közösen a projekt lényegesnek ítélt részleteit a tervezési folyamat eredményeként elkészült tervdokumentáció és az annak részét képező tételes költségvetés alapján.

7. A tételes költségvetés ellenőrzése, kiemelten ügyelve a mennyiségekre és a Kivitelezési dokumentációval való összhangra   
Megválaszoljuk kivitelező partnerünk kérdéseit, amelyek a közös konzultáción megbeszéltekre figyelemmel a tételes költségvetés kiírás, illetve a dokumentáció részletes átnézése során fogalmazódnak meg. Ezt követően közösen véglegesítjük a műszaki tartalmat, amely a kivitelezésre vonatkozó ajánlat alapját fogja képezni.

8. Ajánlatadás a tételes költségvetés alapján a kivitelezésre   
Kivitelező partnerünk a véglegesített műszaki tartalom alapján kivitelezési fázisokra bontott ajánlatot ad, ami a feladatba bevonni szükséges minden alvállalkozó díját is magába foglalja. Ez az ár, ha nem történik menet közben megrendelői oldalról változtatás, FIX ár, ami az építkezés ideje alatt nem fog változni.

9. Megállapodás   
A kivitelezésre tett ajánlat személyes átbeszélése után szerződést kötnek kivitelező partnerünkkel, amiben a felek által lényegesnek tartott minden elemet rögzítenek.

10. Értékteremtés a megállapodás betartásával   
Kivitelező partnerünk kötött határidőn belül vállalja a pontos és minőségi szolgáltatást a kivitelezés lebonyolítása alatt: biztosítja az építési munka felelős műszaki vezetését, vezeti az elektronikus építési naplót, felel a technológiai leírások betartásáért, a beépített anyagok és az építési munkák minőségéért. A minden szakmával való külön egyeztetés és azok munkájának összehangolása helyett a mindössze egy emberen keresztüli folyamatos ügyfélorientált kapcsolattartás és a fix ár következtében ügyfeleink izgalmas és örömteli folyamatként emlékeznek vissza az építési, átalakítási vagy felújítási munkálataikra, ami során legizgalmasabb feladatuk a burkolatok és színek kiválasztása volt. A menet közben felmerülő, megengedett jogszabályi kereteken belüli módosítási igényeket igyekszünk rugalmasan lekezelni, amihez a szükséges tervmódosításokat és ügyintézést szükség szerint elvégezzük. A kivitelezés közben szükség esetén állunk rendelkezésre tervezői művezetés, vagy műszaki ellenőrzés keretében, illetve elkészítjük a Megvalósulási tervet, majd közreműködünk a használatbavétel során.

Kérje Önre szabott árajánlatunkat!   
 

 

A kivitelezés fázisai

1. Konzultáció   
Kivitelező partnerünkkel átbeszélik közösen a projekt lényegesnek ítélt részleteit a tervezési folyamat eredményeként elkészült, hozott tervdokumentáció és az annak részét képező tételes költségvetés alapján.

2. A tételes költségvetés ellenőrzése, kiemelten ügyelve a mennyiségekre és a Kivitelezési dokumentációval való összhangra   
A közös konzultáción megbeszéltekre figyelemmel a tételes költségvetés kiírás, illetve a dokumentáció részletes átnézése során fogalmazódhatnak meg kérdései kivitelező partnerünknek, melyeket kérünk a hozott dokumentáció készítőjével megválaszoltatni. Ezt követően közösen véglegesítik a műszaki tartalmat, amely a kivitelezésre vonatkozó ajánlat alapját fogja képezni.

3. Ajánlatadás a tételes költségvetés alapján a kivitelezésre   
Kivitelező partnerünk a véglegesített műszaki tartalom alapján kivitelezési fázisokra bontott ajánlatot ad, ami a feladatba bevonni szükséges minden alvállalkozó díját is magába foglalja. Ez az ár, ha nem történik menet közben megrendelői oldalról változtatás, FIX ár, ami az építkezés ideje alatt nem fog változni.

4. Megállapodás   
A kivitelezésre tett ajánlat személyes átbeszélése után szerződést kötnek kivitelező partnerünkkel, amiben a felek által lényegesnek tartott minden elemet rögzítenek.

5. Értékteremtés a megállapodás betartásával   
Kivitelező partnerünk kötött határidőn belül vállalja a pontos és minőségi szolgáltatást a kivitelezés lebonyolítása alatt: biztosítja az építési munka felelős műszaki vezetését, vezeti az elektronikus építési naplót, felel a technológiai leírások betartásáért, a beépített anyagok és az építési munkák minőségéért. A minden szakmával való külön egyeztetés és azok munkájának összehangolása helyett a mindössze egy emberen keresztüli folyamatos ügyfélorientált kapcsolattartás és a fix ár következtében ügyfeleink izgalmas és örömteli folyamatként emlékeznek vissza az építési, átalakítási vagy felújítási munkálataikra, ami során legizgalmasabb feladatuk a burkolatok és színek kiválasztása volt.

Kérje Önre szabott árajánlatunkat!