K3 Center - foghíj beépítés

Helyszín
Budapest III., Óbuda Újlak, Kolosy tér - Bécsi út

A feladat legnagyobb tervezői kihívása -egyben szépsége- a meglévő kialakult városszövethez való illeszkedés megoldása volt. A helyszín egy foghíjtelek volt, melynek beépítését úgy kellett kialakítanunk, hogy az két oldalról a meglévő épületekhez és a szintén két oldalról csatlakozó közterületekhez, a Bécsi úthoz és Kolosy térhez is harmonikusan illeszkedjen. A telek két közterület csatlakozása között ráadásul cca. 2 m szintkülönbség is van, amit épületen belüli félszint eltolással követtünk le, hogy a földszinten elhelyezett büfé és üzlet rendeltetési egységek közvetlen közterület kapcsolata is biztosítható legyen a tervezési helyszín városszöveten belüli értékes elhelyezkedésének minél nagyobb fokú kihasználhatósága érdekében. Mivel az épületben túlnyomó részt közhasználatú funkciók kaptak helyet, fontos szempont volt a tervezés során az akadálymentesítés is. A teljes épület akadálymentesítését a házat pincétől II. emeletig összekötő közlekedő mag súlypontban történő elhelyezésével oldottuk meg, így az minden épületen belüli használati szintet akadálymentesíteni tud, illetve központi elhelyezkedéséből fakadóan az épület elhagyásához megtenni szükséges út hosszát is lerövidíti. Ezek és az építtetői elvárások mellett számos olyan figyelmen kívül nem hagyható szempontra is tekintettel kellett lennünk a tervezés során, mint például a csatlakozó épületek alapozási síkja, a mértékadó talajvízszint, a telek és az előírások szerinti mélygarázs megközelíthetősége, a mélygarázsban a szükséges számú parkolóállások biztosíthatósága, az engedélyezésben részt vevő számos szakhatóság elvárásai (higiénia, tűzvédelem, településkép, környezetvédelem, zaj- és rezgés elleni védelem, közmű csatlakozások, stb.), illetve nem utolsó sorban a gazdaságossági szempontok és design szem előtt tartása, valamint a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjének történő megfelelés, mely szintén építtetői elvárás volt. Fentiek kihatottak a funkcionális elrendezésre és alaprajzi kialakításra is. Az alsóbb szinteken helyeztük el a közhasználatú funkciókat, hogy azok utcáról minél könnyebben elérhetőek legyenek. A legértékesebb helyre a büfét helyeztük, ügyelve arra, hogy annak fogyasztótere ne csak a köztérrel, hanem a belső udvarral is minél közvetlenebb vizuális kapcsolatba kerüljön. Ezen az udvaron keresztül közelíthető meg közterületről akadálymentesen gyalogosan is az épület közlekedő magja. Kiemelten figyeltünk arra, hogy a tervezett vegyes rendeltetésű épületbe kerülő 2 db kis üzlet bruttó alapterülete együttesen se lépje túl a bruttó 400 m2-t, ezáltal automatikusan az épületen belül is kisebbségi arányt elfoglalva, ami kisebbségben lévő arány az épületbe kerülő rendeltetési egységek számának arányán belül is megmutatkozik. Az épület tervezett tömegével illeszkedünk és csatlakozunk a szomszédos épületek tömegeihez. A szomszédos épületek vakolt felületű lyukarchitektúrás homlokzatképzésűek, kő lábazatosak, őrzik a régi városképi karaktert, közterület felőli magastetőinek hajlásszöge a városrendezési és építési szabályzatban előírt 40-45° közötti. A tervezett épületünk megjelenése is a meglévő városképbe illeszkedő, vakolt felületű lyukarchitektúrás homlokzatképzésű, kő lábazatos, közterület felőli magastetőinek hajlásszöge 40°, illetve 42,5°. A homlokzat színezését a Kolosy tér felőli két szomszédos homlokzat sárga színe közötti tónusú sárga színűre terveztük.
Adatok

Funkciók: üzlet, vendéglátás, iroda, lakó

Tervezett bruttó alapterület: cca. 1.070 m2

Felelős tervező: Agg Dániel

Építész tervező: Agg Dániel

Látványtervezés: Csönge Krisztián

Engedélyezési tervezés: 2018.