Épület tervezése és építése

A Fines Finium Studio Tervező és Szolgáltató Kft. épített környezetünk jobbá tételéért kíván tenni Megbízóival szoros együttműködésben, ami során a kiemelkedő végeredmény eléréséhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalmi viszony. Erre, és a személyes kapcsolattartásra nagy hangsúlyt fektetünk. Az eddig összegyűlt és folyamatosan bővülő ismereteinkkel, szaktudásunkkal, szakembereink tevékeny közreműködésével így tudunk csak valódi, személyre szabott megoldásokat javasolni, legyen szó korszerűségről, versenyképességről, vagy költséghatékonyságról. Ismereteink nem korlátozódnak az építészeti-belsőépítészeti tervezésre, hanem jogi, szakági tervezési és kivitelezési tapasztalatainkra építve, a partner cégeink teljes működését figyelembe véve állítjuk össze javaslatainkat, fogalmazzuk meg tanácsainkat. Ennek pontos menetét az alábbiakban foglaltuk össze:

Ha Ügyfelünk tervdokumentáció elkészítésével bíz meg minket

 • Az első konzultáción bemutatjuk cégünket, korábbi tervezési munkáinkat, referenciáinkat, és megismerjük az Ön igényeit.
 • Ha az építés helyszíne még nincs kiválasztva, már az előkészítés szakaszától kezdődően segítünk a telek, vagy meglévő és rekonstrukcióra váró ingatlan kiválasztásában, ügyvéd közvetítésében és vásárlás előtt vázlatterv, vagy megvalósíthatósági tanulmány készítésével a minél megalapozottabb döntés meghozásában, teljes körű látványtervezéssel, épületenergetikai elemzéssel kiegészítve a szolgáltatást, az egyedi igényeknek megfelelően.
 • Az építési helyszín ismeretében az Önnel közösen meghatározott koncepció, és a helyi hatósági előírások figyelembevételével elkészítjük az épület lehetséges vázlattervét.
 • A vázlat egyeztetése, elfogadása után elkészítjük az Építészeti-műszaki dokumentációt (312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 72.§ ). A tervezési folyamat során kiemelt hangsúlyt fektetünk a megrendelői bizalom elnyerésére, a terveket felelősséggel, a legnagyobb körültekintéssel készítjük, az igények és lehetőségek maximális figyelembevételével.
 • Az építési engedélyezési eljárás során ügyintézést biztosítunk Építéshatóság felé.
 • Az építési engedély határozat megszerzése után elkészítjük a Kivitelezési dokumentációt (191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 22.§ ), ami tartalmazza az előírások szerinti árazatlan költségvetési kiírást is, és biztosítja az elképzelt épület tervek szerinti gazdaságos elkészülését. A részletes Kivitelezési dokumentáció azon túl, hogy feltöltése az elektronikus építési napló (191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 25.§ (11) ) mellékleteként annak megnyitáskor kötelező, vagyis megléte az építkezés megkezdésének egyik feltétele, nélkülözhetetlen a pontatlanságoktól és esetleges megoldásoktól mentes kivitelezéshez, illetve hogy az építkezés ne váljon hosszú és idegtépő procedúrává az Építtető számára. De leginkább azért fontos, mert biztosítja az építési költségek optimalizálását, és az építési folyamat minden résztvevőjének egzakt számonkérhetőségét.
 • Felelünk az általunk tervezett műszaki megoldások megfelelőségéért, valamint a tervezéskor hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, és épületenergetikai követelményeknek való megfelelésért.
 • Igény esetén biztosítjuk az építési munka tervezői művezetését.
 • Megrendelés esetén elkészítjük az elkészült épület Megvalósulási tervét, mely tartalmazza a kivitelezés közbeni, eredeti tervtől való esetleges eltéréseket a ténylegesen beépített anyagokkal.

Kérje Önre szabott árajánlatunkat!

 

Ha Ügyfelünk tervdokumentáció elkészítésével és kivitelezésben való közreműködéssel bíz meg minket

 • Az első konzultáción bemutatjuk cégünket, területileg illetékes kivitelező partnercégünket, korábbi tervezési és partnercégünkkel közös kivitelezési munkáinkat, az alkalmazott anyagainkat, technológiákat, és megismerjük az Ön igényeit. Igény esetén biztosítjuk, hogy személyesen felkereshessen néhányat partnercégünk építés alatt álló, vagy már elkészült épületeiből.
 • Ha az építés helyszíne még nincs kiválasztva, már az előkészítés szakaszától kezdődően segítünk a telek, vagy meglévő és rekonstrukcióra váró ingatlan kiválasztásában, ügyvéd közvetítésében és vásárlás előtt vázlatterv, vagy megvalósíthatósági tanulmány készítésével a minél megalapozottabb döntés meghozásában, teljes körű látványtervezéssel, épületenergetikai elemzéssel kiegészítve a szolgáltatást, az egyedi igényeknek megfelelően.
 • Az építési helyszín ismeretében az Önnel közösen meghatározott koncepció, és a helyi hatósági előírások figyelembevételével elkészítjük az épület lehetséges vázlattervét.
 • A vázlat egyeztetése, elfogadása után elkészítjük az Építészeti-műszaki dokumentációt (312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 72.§ ). A tervezési folyamat során kiemelt hangsúlyt fektetünk a megrendelői bizalom elnyerésére, a terveket felelősséggel, a legnagyobb körültekintéssel készítjük, az igények és lehetőségek maximális figyelembevételével. Ezután korrekt és részletes előzetes kivitelezési árajánlatot adunk a mennyiségek, anyagköltségek és munkadíjak tételes feltüntetésével.
 • Az építési engedélyezési eljárás során ügyintézést biztosítunk Építéshatóság felé.
 • Az építési engedély határozat megszerzése után elkészítjük a Kivitelezési dokumentációt (191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 22.§ ), ami tartalmazza az előírások szerinti árazatlan költségvetési kiírást is, és biztosítja az elképzelt épület tervek szerinti gazdaságos elkészülését. Így a végleges mennyiségek ismeretében készült árazatlan költségvetési kiírás előzetes árajánlat szerinti beárazásával adjuk végleges kivitelezési árajánlatunkat, amely FIX ár, vagyis az építkezés ideje alatt nem fog változni. A részletes Kivitelezési dokumentáció azon túl, hogy feltöltése az elektronikus építési napló (191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 25.§ (11) ) mellékleteként annak megnyitáskor kötelező, vagyis megléte az építkezés megkezdésének egyik feltétele, nélkülözhetetlen a pontatlanságoktól és esetleges megoldásoktól mentes kivitelezéshez, illetve hogy az építkezés ne váljon hosszú és idegtépő procedúrává az Építtető számára. De leginkább azért fontos, mert biztosítja az építési költségek optimalizálását és az építési folyamat minden résztvevőjének egzakt számonkérhetőségét.
 • Felelünk az általunk tervezett műszaki megoldások megfelelőségéért, valamint a tervezéskor hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, és épületenergetikai követelményeknek való megfelelésért.
 • Ingyenesen biztosítjuk az építési munka felelős műszaki vezetését és tervezői művezetését.
 • Felelünk a technológiai leírások betartásáért, a beépített anyagok minőségéért, az építési munkák minőségéért.
 • A szerződésben kikötött napi késedelmi kötbér vállalása mellett biztosítjuk a határidő betartását.
 • Igény esetén elkészítjük az elkészült épület Megvalósulási tervét, mely tartalmazza a kivitelezés közbeni, eredeti tervtől való esetleges eltéréseket a ténylegesen beépített anyagokkal.

Kérje Önre szabott árajánlatunkat!

 

Ha Ügyfelünk kivitelezésben való közreműködéssel bíz meg minket

 • Építési engedélyhez kötőtt munka esetén a már kész tervdokumentációt személyes konzultáción keresztül vesszük át Öntől, amit közösen átnézünk. Nem építési engedélyhez kötött munka esetén felmérjük a felújítandó épületet, hogy az árajánlat alapjául szolgáló tételes költségvetés mennyiségeit ki tudjuk számolni. A beszélgetés során megismerjük az Ön igényeit, válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Bemutatjuk cégünket és területileg illetékes kivitelező partnercégünket, partnercégünkkel közös referenciáinkat, az alkalmazott anyagainkat, technológiákat. Igény esetén biztosítjuk, hogy Ön személyesen felkereshessen néhányat kivitelező partnercégünk építés alatt álló, vagy már elkészült épületeiből.
 • A már kész tervdokumentáció, vagy a meglévő állapot felmérése alapján korrekt kivitelezési árajánlatot adunk, amely FIX ár, azaz az építkezés ideje alatt nem fog változni.
 • Ügyintézést biztosítunk az önkormányzatok, közüzemi vállalatok (áram-, víz-, gáz-, telefon-, TV szolgáltatók) és pénzintézetek felé.
 • Ingyenesen biztosítjuk az építési munka felelős műszaki vezetését.
 • Felelünk a technológiai leírások betartásáért, a beépített anyagok minőségéért, az építési munkák minőségéért.
 • Megrendelés esetén elkészítjük az elkészült épület Megvalósulási tervét, mely tartalmazza a kivitelezés közbeni, eredeti tervtől való esetleges eltéréseket a ténylegesen beépített anyagokkal.

Kérje Önre szabott árajánlatunkat!

 

Jogszabályi hivatkozások

Építészeti-műszaki dokumentáció rendeltetése és tartalma:

312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 72.§

(1)Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások lefolytatásához az e rendelet szerinti összetételű és műszaki tartalmú, elektronikus formában előállított építészeti-műszaki dokumentáció szükséges.
(2)A tervezett építési és bontási tevékenység építészeti-műszaki dokumentációját a tervezett építmény helyének, környezetének, rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység jellegének, a tervfajtának, valamint az építésügyi hatósági eljárás jellegének megfelelő - a 8. mellékletben meghatározott - tartalmú és részletezettségű dokumentumokból magyar nyelven kell összeállítani.
(3)A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, hogy az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített minden olyan hitelt érdemlő dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és amely lehetővé teszi a döntés meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadása és a tudomásulvétel feltételeinek vizsgálatát, igazolását.
(4)Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv
a)a műemléken és más, jogszabállyal védett építményen vagy területen történő építési tevékenység esetén, vagy
b)ha azt külön jogszabály előírja.
(5)A dokumentációban az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítését igazolni szükséges. Ez történhet vonatkozó szabványok alkalmazásával, vagy ezek hiányában más igazolt műszaki megoldás alkalmazásával.
(6)Az építészeti-műszaki dokumentációt aláírólappal kell ellátni. Az aláírólapot a 8. melléklet szerinti formátumban kell elkészíteni. A címlap az engedélyezés tárgyát képező építési, bontási tevékenység szabatos megnevezésén és a telek azonosító adatain túl tartalmazza az építtető nevét, cég megnevezését, a tervező nevét. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett összes tervező nevét, a tervezési jogosultság számát és a tervező sajátkezű aláírását.
(7)Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell:
a)az adott tervrajz szabatos megnevezését és méretarányát önálló ábránként,
b)a tervezés időpontját


Forrás:             Complex Jogtár,  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR

 

Kivitelezési dokumentáció rendeltetése és tartalma:

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 22.§

(1)Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető
a)az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
b)az az építési tevékenység - ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet -, amely esetében
ba)a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
bb)az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
bc)az épület rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2,
bd)a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
be)a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak,
bf)1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2felszíni teherrel kell számolni,
bg)a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A",
bh)az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint
(c) az építmény bontása, ha
ca) az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy
cb) a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert.
(1a) Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott munkarészeket tartalmazó kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.
(2) A kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások - ellenőrizhető módon történő - kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés
a) megnevezését,
b) helyzetét, méretét, mérettűrését,
c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,
d) minőségi követelményeit,
e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.
(3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része
a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű
aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,
ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.
(4)-(5) -
(6)A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól vagy a tudomásulvételhez mellékelt dokumentáció tartalmától kivéve, ha maga az eltérés megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ennek betartásáért a tervező felel.

 
Forrás:             Complex Jogtár,  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR

 

Elektronikus építési napló mellékletei:

191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 25.§

(11)Az e-építési napló mellékletei:
a)készenléti tárhely,
b)a jogerős építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, a kivitelezési, valamint egyéb rajzi dokumentumokat, számításokat tartalmazó tervnapló, továbbá
c)építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fedezetkezelő által kezelt elektronikus alvállalkozói nyilvántartás,
d)összesítő lap, továbbá,
e)közös gyűjtő napló.


Forrás:             Complex Jogtár,  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR